Procedura: Umieszczenie tablicy reklamowej w obrębie pasa drogowego

Szczegóły sprawy

Symbol
7230 Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny
Wydział
Referat Inwestycyjno Budowlany i Promocji Gminy
Komórka
Opis sprawy
Umieszczenie tablicy reklamowej w obrębie pasa drogowego
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- wniosek,
- l egzemplarz mapy z zaznaczonym miejscem umieszczenia reklamy,
Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000 Lecia l - sekretariat I piętro, pokój Nr 15
Termin i sposób załatwienia
bez zbędnej zwłoki do 30 dni,
Opłaty
stawka l ,00 zł za l m2 powierzchni reklamy za każdy dzień,
Podstawa prawna
- art. 20 pkt 8, art.39 ust. 3, ust. 3a i ust.5, art. 40 ust. l, ust. 2 pkt 3, ust. 3, ust. 6,
ust. 11, ust. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r., Nr 19, póz. 115 z późn. zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia l czerwca 2004 r., w sprawie określenia
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., póz.
140, póz. 1481),
- uchwała Nr XVII/133/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z 14 października 2004
r., w sprawie : zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z budową,
przebudową, remontem i ochroną dróg,
Tryb odwoławczy
od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna w
terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij