Procedura: Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Szczegóły sprawy

Symbol
3111 Rejestry podatkowe, ewidencje i wykazy w tym zakresie
Wydział
Referat Budżetu i Podatków
Komórka
Opis sprawy
Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek podatnika o udzielenie zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów.
Akt Notarialny dotyczący nabycia gruntów.
Oświadczenie podatnika: czy nie jest osobą spokrewnioną w linii prostej z osobą zbywającą grunty i czy gospodarstwo nabywcy nie przekracza 100 ha fizycznych.
Miejsce składania pism
Referat Budżetu i Podatków Urzędu Miejskiego w Łabiszynie (pokój nr 17)
Termin i sposób załatwienia
- 1 miesiąc
W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę, podając przyczynę niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Opłaty
Nie pobiera się.
Podstawa prawna
Art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.)
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij