Procedura: Nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”

Szczegóły sprawy

Symbol
5356 Nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie
Wydział
Urząd Stanu Cywilnego
Komórka
Opis sprawy
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
skrócony odpis aktu małżeństwa, jeżeli związek małżeński nie został zawarty w tut. USC.
Kserokopie dowodów osobistych jubilatów.
Miejsce składania pism
Urząd Stanu Cywilnego, Plac 1000 lecia 1 lub sekretariat, pokój nr 15
Termin i sposób załatwienia
Wnioski o nadanie medali przekazywane są do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, który zbiorczo przekazuje do Prezydenta RP.
Po rozpatrzeniu jubilaci otrzymują listy gratulacyjne od Prezydenta RP , a w terminie średnio ok. 6 miesięcy od złożenia wniosku w USC odbywa się ceremonia wręczenia medali.
Opłaty
zwolnione z opłaty
Podstawa prawna
art. 19 ustawy z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U.Nr 90, poz. 450 ze zm),
rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004r. W sprawie szczegółowego try bu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004. Nr 277 , poz. 2743 ze zm.)
Tryb odwoławczy
nie przysługuje
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij