Procedura: Zgłoszenie- gruntów rolnych do opodatkowania. Zgłoszenie korekty wymiaru podatku rolnego. Zgłoszenie sprzedaży.

Szczegóły sprawy

Symbol
3121 Podatek rolny
Wydział
Referat Budżetu i Podatków
Komórka
Opis sprawy
Zgłoszenie gruntów rolnych do opodatkowania. Zgłoszenie korekty wymiaru podatku rolnego. Zgłoszenie sprzedaży.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- Informacja w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami – formularz przeznaczony dla osób fizycznych (załącznik nr 5, 7,8)
- Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami – formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej (załącznik nr 6 ,7,8)
Miejsce składania pism
Referat Budżetu i Podatków Urzędu Miejskiego w Łabiszynie (pokój nr 3)
Termin i sposób załatwienia
1 miesiąc.
W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę, podając przyczynę niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Opłaty
Nie pobiera się.
Podstawa prawna
Art. 3, 4, 5, 6 oraz art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) oraz art. 207 i 254 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z póżn. zm).
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij