Procedura: Dzierżawa stanowiska na targowisku miejskim.

Szczegóły sprawy

Symbol
6845 Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
Wydział
Referat Rolnictwa,Ochrony Środ. i Gosp. nieruch.
Komórka
Opis sprawy
Dzierżawa stanowiska na targowisku miejskim.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
wniosek
Miejsce składania pism
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łabiszynie (pokój nr 15).
Termin i sposób załatwienia
Na wniosek zainteresowanego skierowany do
Burmistrza Łabiszyna. Termin ustawowy: na podstawie art. 35 § 3 k.p.a. załatwienie
sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w
ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania - złożenia wniosku. Do ww. terminu nie
wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności,
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy
strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Średni termin załatwienia sprawy: 7 dni
od daty złożenia wniosku.
Opłaty
Za najem stanowisk wyznaczonych na płycie targowej uiszczana jest opłata miesięczna która jest uzależniona od wielkości stanowiska. Wysokość stawek opłaty targowej: - z ręki, kosza - 5,20 zł - ze stoiska, pojazdu, przyczepy i innych - 15,50 zł - dla dzierżawców gruntów położonych na terenie targowiska, którzy nie są podatnikiem podatku od nieruchomości w związku z nieruchomościami lub obiektami budowlanymi nie złączonymi trwale z tym gruntem - l ,45 zł. Czynsz dzierżawny w wysokości 3,40 zł/m2 powierzchni.
Podstawa prawna
Uchwała Nr X/86/l l Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej i sposobu jej poboru oraz terminu
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Targowisko miejskie zlokalizowane jest w Łabiszynie przy dworcu PKS.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij