Procedura: Zgłoszenie gruntów leśnych do opodatkowania, zgłoszenie korekty wymiaru podatku leśnego, zgłoszenie sprzedaży

Szczegóły sprawy

Symbol
3122 Podatek leśny
Wydział
Referat Budżetu i Podatków
Komórka
Opis sprawy
Zgłoszenie gruntów leśnych do opodatkowania, zgłoszenie korekty wymiaru podatku leśnego, zgłoszenie sprzedaży
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- Informacja w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami – formularz przeznaczony dla osób fizycznych (załącznik nr 9,11,12)
- Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami – Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej (załącznik nr 10,11,12)
Miejsce składania pism
Referat Budżetu i Podatków Urzędu Miejskiego w Łabiszynie (pokój nr 3)
Termin i sposób załatwienia
1 miesiąc.
W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę, podając przyczynę niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Opłaty
Nie pobiera się.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z poźn. zm.)
Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnych (Dz. U. Nr 2013, poz. 465 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij