Procedura: Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Szczegóły sprawy

Symbol
3141 Zaświadczenia w sprawach opłat
Wydział
Referat Budżetu i Podatków
Komórka
Opis sprawy
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości
Miejsce składania pism
Biuro Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Łabiszynie / pokój numer 17 /
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 7 dni
Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości - 21,00 zł. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w biurze podatków i opłat lokalnych - pokój numer 17 , lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Łabiszynie nr konta: Bank Spółdzielczy „Pałuki” O/ Łabiszyn 62 8181 0000 0015 0024 2000 0006
Podstawa prawna
Art. 306e Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póź. zm./ oraz Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. / Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z póź. zm./
Tryb odwoławczy
Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia , na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu który wydał odmowę wydania zaświadczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij