Procedura: Wpis do rejestru działalności regulowanej

Szczegóły sprawy

Symbol
6233 Zezwalanie na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów
Wydział
Referat Rolnictwa,Ochrony Środ. i Gosp. nieruch.
Komórka
Opis sprawy
Wpis do rejestru działalności regulowanej
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Wniosek,
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Miejsce składania pism
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łabiszynie (pokój nr 15)
Termin i sposób załatwienia
Sprawę załatwia się w terminie 7 dni w formie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru
Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości 50 zł. Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej. Zwolnienie z opłaty skarbowej wynika z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustawa ( Dz. U. z 2011r. Nr 152, poz. 897). Mogą oni również wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w nieprzekraczalnym terminie do końca roku 2012 bez uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 14 ust. 1 w/w. ustawy).
Podstawa prawna
art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 9c ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
W przypadku odmowy dokonania wpisu do rejestru wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij