Procedura: Dokonanie wpisu do ewidencji obiektów

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Referat Inwestycyjno Budowlany i Promocji Gminy
Komórka
Opis sprawy
Dokonanie wpisu do ewidencji obiektów
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie,
niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie gminy Łabiszyn,
- opis obiektu
- deklaracja spełnienia minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących
usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie gminy
Łabiszyn
Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Łabiszynie, Plac 1000-lecia l, sekretariat, pok. nr 15,1 piętro.
Termin i sposób załatwienia
Wpis do ewidencji dokonywany jest w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.
Opłaty
Nie pobiera się
Podstawa prawna
- Art. 35 ust. 2 i 3, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 223, póz. 2268 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( Dz. U. z 2006 r. Nr 22,
póz. 169)
Tryb odwoławczy
O odmowie wpisu do ewidencji obiektów, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 223, póz. 2268 z późn. zm.), przysługuje
odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij