Procedura: Udostępnienie informacji publicznej.

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Komórka
Opis sprawy
Udostępnienie informacji publicznej.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek
Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000 – lecia 1 89-210 Łabiszyn , sekretariat pokój nr 15 w godzinach od poniedziałku do piątku od 7:30 – 15:30
Termin i sposób załatwienia
14 dni od złożenia wniosku
Opłaty
Opłata od informacji zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 0151/12/06 z dnia 3 stycznia 2006r. 1) dokument formatu A4 - 0,40 zł 2) dokument formatu A3 - 0,80 zł 3) wydruk dokumentu A4 - 0,40 zł 4) wydruk dokumentu A3 - 0,80 zł 3) kopiowanie na nośniku informatycznym ( CD )- 2,20 zł Wpłata w kasie Urzędu lub na konto bankowe: 62 8181 0000 0015 0024 2000 0006
Podstawa prawna
Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r Nr 142, póz. 1591 z póżn zm.);
Art. 2 ust. 1, art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r,. Nr 112, póz. 1198 ze zm.):
Tryb odwoławczy
1. W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

2. Jeżeli odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje ze względu na wyłączenie jawności informacji z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawa do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwową, skarbową lub statystyczną, wówczas przysługuje prawo do wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij