Procedura: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Komórka
Opis sprawy
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dodatkowe dokumenty: -  dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, -  pisemną zgodę właściciela, użytkownika lub zarządcy jeśli punkt sprzedaży jest
zlokalizowany w budynku wielorodzinnym, -  decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzająca spełnienie
warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży
Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn, poniedziałek – piątek  , od godz. 7.30 do godz. 15.30, tel. (52) 38 44 052 wew. 27, pokój nr 7
Termin i sposób załatwienia
Do 1 miesiąca z uwagi na obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych zgodnie z art. 18 ust. 3a powołanej ustawy
Opłaty
Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry ( proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą: 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), 2.100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Podstawa prawna
Art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem burmistrza w terminie 14 dni od daty doręczenia zezwoleń
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij