Procedura: Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Referat Rolnictwa,Ochrony Środ. i Gosp. nieruch.
Komórka
Opis sprawy
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
wniosek
Miejsce składania pism
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łabiszynie (pokój nr 15)
Termin i sposób załatwienia
Sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje w formie decyzji administracyjnej.
Opłaty
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnienie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).
Podstawa prawna
art. 12 ustawy z dnia 3 października 2008r, o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnienie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij