Procedura: Zajęcie pasa drogowego / Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Szczegóły sprawy

Symbol
7230 Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny
Wydział
Referat Inwestycyjno Budowlany i Promocji Gminy
Komórka
Opis sprawy
Zajęcie pasa drogowego
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- wniosek
załączniki do wniosku:
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów powierzchni zajęcia pasa drogowego.
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robót.
- projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym.
- ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót , jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
- harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót.
-dokumenty wymagane w uzgodnieniu (decyzji) –pkt.5 niniejszego wniosku
Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000-lecia1 – sekretariat I piętro, pokój nr 15
Termin i sposób załatwienia
1 miesiąc
Opłaty
1.Dzienne stawki opłat za zajęcie 1m² pow. pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym i korzystania z pasa drogowego na prawach wyłączności (zł/1 m²/1 dzień): - za zajęcie jezdni do 50% szerokości- 3 zł - za zajęcie jezdni powyżej 50% -100 % szerokości - 6 zł - za zajęcie chodników ,placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych – 3 zł - reklamy – 1 zł 2.Roczne stawki opłat w związku z umieszczeniem infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego(zł/1m²/1 rok) - poza obszarem zabudowanym – 100 zł -w obszarze zabudowanym – 60 zł - na obiekcie mostowym – 120 zł
Podstawa prawna
- Art.20 pkt 8 art. 40 ust.1,4,6 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, tekst jednolity z 2007 roku( dz. U. nr 19, poz.115 z późn. zm.);
- Rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (DZ.U. z 2004 r. Nr 140 , poz.1481);
-Uchwała nr XVII/133/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie 14 października 2004 roku w sprawie: zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochrona dróg.
Tryb odwoławczy
- Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij