Procedura: Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych i regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wypisów

Szczegóły sprawy

Symbol
7240 Planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego
Wydział
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Komórka
Opis sprawy
Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych i regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wypisów
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym powinien zawierać:
a) oznaczenie przedsiębiorcy, imię i nazwisko oraz nazwa pod którą wykonywana jest działalność, jego siedzibę i adres,
b) numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej
c) obszar prowadzenia przewozów,
d) czas, na jaki zezwolenie ma być wydane ( wydaje się na czas nie dłuższy niż 5 lat)
2. Do wniosku należy dołączyć:
a) kserokopię licencji,
b) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podana w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy,
c) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
d) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
e) zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
f) cennik,
g) wykaz pojazdów z określeniem ich liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.
Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Łabiszynie, Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn, pokój nr 5 - parter
Termin i sposób załatwienia
1 miesiąc
Opłaty
1. Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze gminy zależy od okresu ważności zezwolenia: do 1 roku – 100 zł do 2 lat – 150 zł. do 3 lat – 200 zł do 4 lat – 250 zł. do 5 lat – 300 zł. 2. Wypis od 1 zł do 3 zł 3. Przewozy regularne specjalne od 50 zł do 150 zł 4. Wypis od 0,50 zł do 1,5 zł Nr konta bankowego: BS Pałuki w Żninie o/ Łabiszyn 628181-0000-0015-0024-2000-0006
Podstawa prawna
Art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 Nr 235, poz. 1726)
Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem burmistrza w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Inne informacje
Wszelkie zmiany danych w udzielonym zezwoleniu przewoźnik jest zobowiązany zgłaszać
w ciągu 14 dni od chwili ich powstania organowi który udzielił zezwolenia.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia wezwania.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij