Procedura: Oferta realizacji zadania publicznego składana przez organizację pozarządową

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Referat Inwestycyjno Budowlany i Promocji Gminy
Komórka
Opis sprawy
Oferta realizacji zadania publicznego składana przez organizację pozarządową
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
oferta realizacji zadania publicznego;
- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji
- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Łabiszynie, Plac 1000-lecia 1, sekretariat, pok. nr 15, I pietro.
Termin i sposób załatwienia
Udzielenie dotacji na zadania pożytku publicznego:
1. W trybie otwartego konkursu ofert.
- Termin składania ofert na zadania pożytku publicznego – 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia;
- Rozstrzygnięcie otwartego konkursu – Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna- niezwłocznie;
- Termin odpowiedzi- 30 dni;
- Podpisanie umów na realizację zadania publicznego- niezwłocznie.
2. W trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert
- Podjęcie decyzji o realizacji zadania- do 7 dni od daty złożenia oferty przez organizację.
- Umieszczenie oferty na stronie www.bip.labiszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie na okres 7 dni w celu zgłaszania uwag dotyczących ofert.
- Podpisanie umowy na realizację zadania- niezwłocznie
Opłaty
Nie pobiera się
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010, Nr 234 poz. 1536);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U.2011, Nr 6, poz. 25);
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Inne informacje
Ogłoszenia o konkursach oraz wyniki otwartego konkursu ofert znajdują się na stronie internetowej www.bip.labiszyn.pl, www.labiszyn.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.
Nr telefonu kontaktowego: 52 3844 052 wew. 34
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij